×
Ab Ab Ab

LETNÍ PROMO PRAČKY A SUŠIČKY 2021

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE:

LG PROMO PRAČKY A SUŠIČKY (dále jen nákupní akcenebo „akce“)

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („pravidla“) akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Aktuální verze těchto pravidel bude po celou dobu konání akce dostupná na webové stránce www.lgproradost.cz („webové stránky“).

Pořadatelem nákupní akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštěpný závod vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77660 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem nákupní akce je Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 (dále jen „organizátor“).

 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ NÁKUPNÍ AKCE

Nákupní akce s možností získat voucher na nákup sportovního zboží od Alpine Pro v hodnotě až 2000 Kč, a k prémiovým modelům navic solárních nabíječku Crossio v hodnotě 1500 Kč, probíhá v termínu od 28. 6. 2021 00:00:00 hod. do 31.8. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání akce“) u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 1), na území České republiky. Registrovat se lze od 1. 7. 2021 00:00:00 do 7.9. 2021 23:59:59, registrace musí být provedena na webových stránkách.

 

III. ÚČAST V NÁKUPNÍ AKCI, REGISTRACE

Nákupní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“), která u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce zakoupí některý z níže uvedených modelů spotřebičů, anebo set dvou spotřebičů. Pro registraci setu je nutné provést nákup obou spotřebičů u jednoho prodejce, a to v rámci jednoho nákupu.

 

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získání odměny má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude odměna zaslána do čtyřiceti (40) pracovních dnů od registrace na e-mailovou adresu uvedenou závazně v registračním formuláři.

Účastník může v této nákupní akci získat buď:

odměnu A) Voucher Alpine Pro v hodnotě 700, 1000, 1500 nebo 2000 Kč nebo odměnu B) Voucher Alpine Pro v hodnotě 2000 Kč + Solární nabíječka Crossio Solar Power 21W

Typ odměny se řídí konkrétním zakoupeným model LG, jak je uvedeno v seznamu podporovaných výrobků.

Odměnu Solární nabíječka Crossio Solar Power 21W je možné získat pouze do vyčerpání zásob.

Odměna A) “Voucher Alpine Pro” v hodnotě 700, 1000, 1500 nebo 2000 Kč

 • voucher účastník obdrží elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou závazně v registračním formuláři.

 • Voucher lze uplatnit na eshopu www.alpinepro.cz nebo na kamenných prodejnách Alpine Pro v období od 1.9.2021 do 24.12.2021 na nákup nezlevněného zboží

 • poštovné pro všechny nákupy s využitím odměny -  dárkového voucheru od LG má účastník zdarma

 

Odměna B) Voucher Alpine Pro” v hodnotě 2000 Kč + Solární nabíječka Crosiio Solar Power 21W”

 • voucher účastník obdrží elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou závazně v registračním formuláři.

  • Voucher lze uplatnit na eshopu www.alpinepro.cz nebo na kamenných prodejnách Alpine Pro v období od 1.9.2021 do 24.12.2021 na nákup nezlevněného zboží

  • poštovné pro všechny nákupy s využitím odměny -  dárkového voucheru od LG má účastník zdarma

 • outdoorový solární nabíjecí panel model Crossio SolarPower 21W

  • odměna bude účastníkovi odeslána poštou na adresu uvedenou v registračním formuláři

  • vlastnosti modelu: voděodolnost IPX4, 2x USB, max. 5 V / 2,4 A

Pravidla použití voucheru Alpine Pro

 • nelze uplatnit na outletových prodejnách a outletovém e-shopu

 • nezvtahuje se na zlevněné a akční produkty

 • vybrané zboží musí výt v hodnotě poukazu nebo vyšší

 • částku převyšující hodnotu poukázky je nutno doplatit

 • za nevyčerpanou částku hodnoty poukazu se nevrací hotovost

 • dárkovou poukázku není možné vrátit, výměna za hotovost není možná

Každý účastník odpovídá za správnost údajů vyplněných v registraci. V případě nemožnosti doručení výhry z důvodu nepřesného uvedení doručovací adresy zaniká nárok na odměnu.

V případě vrácení zakoupeného spotřebiče, po celou záruční dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou odměnu (dle typu spotřebiče) zpět na účet organizátora akce. Korespondenční adresa bude zaslána na vyžádání na adrese lgproradost@airbuzz.cz.

Pokud není pravidly řečeno jinak, účastník se může zaregistrovat s jedním výrobkem do dvou souběžných akcí.

Pro získání odměny voucher Alpine Pro, popř. voucher Alpine Pro + solární nabíječku navíc (dále jen „odměna“) se účastník musí zaregistrovat na webových stránkách nejpozději do 23:59:59 hodin dne 7. 9. 2021, přičemž musí úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého z výše uvedených spotřebičů v době konání akce. Originál nákupního dokladu je účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na nákupní akci.

Akce platí na vybrané výrobky zakoupené od 28. 6. 2021. Registraci je nutné provést nejpozději do 14 kalendářních dnů od data nákupu uvedeného na nákupním dokladu, nejpozději však do 7. 9. 2021.

Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále nárok na odměnu v případě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka.

SEZNAM PODPOROVANÝCH MODELŮ S ODMĚNOU VOUCHER V HODNOTĚ 700 KČ

Pračky

F4TURBO9E

F4WV310S3E

F49V3VW6W

F49V3VW4W

 

SEZNAM PODPOROVANÝCH MODELŮ S ODMĚNOU VOUCHER V HODNOTĚ 1000 KČ

Pračky

F48V5TW0W

F48V5TW1W

FW8V5TW14

FB84V5UTW1

Sušičky

RC81V9AV2W

RC81V9AV3Q

RC81V9AV4Q

SEZNAM PODPOROVANÝCH MODELŮ S ODMĚNOU VOUCHER V HODNOTĚ 1500 KČ

Pračky

FA94V5UVW1

F49V5VW0W

F49V6VB1W

F69V5VW1W

F4WV710P0E

F28V5GY0W

F28V5GY1W

F2DV5S8S0

F2DV5S8S1

Sušičky

RC91V9AV2QR

RC91V9AV3Q

RC91V9AV4Q

RC91V9EV2Q

SEZNAM PODPOROVANÝCH MODELŮ S ODMĚNOU VOUCHER V HODNOTĚ 2000 KČ

Pračky

F4DV709H0E

F94DV709H1E

F4DV709H2TE

SEZNAM PODPOROVANÝCH MODELŮ S ODMĚNOU VOUCHER V HODNOTĚ 2000 KČ+SOLÁRNÍ NABÍJEČKA

Pračky

F69V10VW2W

F610V10RW2W

F4WV909P1E

F4WV909P2E

F4WV909P2TE

 

F4WV910P2E

F28V9GW2W

F2DV9S8H2

F4DV710H1E

F4DV910H2E

 

 

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměn, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.

2. Odměnu nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vyplatit hotově v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit odměnu za obdobnou věc, popř. upravit některé součásti odměny.

3. Registrací bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s nákupní akcí budou zpracovány společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících z nákupní akce (tedy zejm. předání odměny a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů) a společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů. 

4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb pořadatele, popřípadě společnosti ALPINE PRO a.s., IČ: 49970321. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením. 

5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o uplatnění těchto práv naleznete v čl. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobních údajů zde.

 

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE

1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním odměny a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod. (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu 1 roku od konce doby trvání akce.

2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí odměny uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě odměny. Současně platí, že pořadatel není povinen obsah záznamu využít.

3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka. 

4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto pravidel.

 

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z nákupní akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.

 

VIII. OSTATNÍ

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, na této nákupní akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: lgproradost@airbuzz.cz nebo na infolince +420 605 043 652.

V Praze dne 28. 6. 2021

 

Příloha č. 1 seznam vybraných prodejců

Alza.cz

Apollos.cz

Datart

Dno.cz

Electroworld

Euronics

Exasoft

Expert

Fast ČR

HP Tronic

HV Elektro

IB-Elektro

Josef Kružliak - Ellex

K+B Elektro

Kasa.cz

Lgshop / Lg Showroom

Libor Martinec - Telima

Elektroservis Luboš Krytinář

Mall.cz

Mnoho.cz

Obchody24.cz

Okay

Onlineshop.cz

Otto Invest

Planeo Elektro

Protion

Robert Fiala - Global

TS Bohemia

Videoklinik